Kotipalvelu Tukenasi Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kotipalvelu Tukenasi Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.7.2021. Viimeisin muutos 14.10.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Kotipalvelu Tukenasi Oy / Y-tunnus: 3214343-6

Varastotie 12, 98100 Kemijärvi

045-1371584

niina.lahtela@lahtelaoy.fi

2. Rekisterin ylläpitäjä

Niina Lahtela

045-1371584

niina.lahtela@lahtelaoy.fi

3. Tietosuojavastaava

Ei nimetty

4. Rekisterin nimi

Kotipalvelu Tukenasi Oy:n asiakas-, laskutus-, palvelusopimus- ja palvelusuunnitelmarekisterit.

5. Rekisterinpitämisen peruste

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaanvälisen asiakassuhteen hoitaminen.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Osoite ja laskutustiedot
  • Asiakkaan tai omaisen puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakkaan kuvaus toimintakyvystä (Palvelusuunnitelma)
  • Asiakkaan antamat tiedot, jotka vaikuttavat palvelun suorittamiseen.
  • Organisaation nimi ja y-tunnus

6. Rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteriin tallennetaan tiedot, mitkä asiakas ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

7. Tietojen luovutukset

Emme koskaan luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuoliselle taholle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu sekä korjauttaa virheelliset tiedot. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päätyttyä. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilöllisyystodistusta vastaan.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy.

10. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekiterin tiedot on tallennettu salasanalla lukittuun tietokoneeseen.

11. Evästeiden (cookies) käyttö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Ne eivät vahingoita sivustovierailijan tietokonetta tai ohjelmistoja. Käytämme evästeitä sivuston toimivuuden ja kävijätietojen analysointiin sekä markkinointiin. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä.

Voit halutessasi hallita evästeasetuksia tai ottaa evästeet kokonaan pois käytöstä selaimesi asetuksista. Evästeiden käytöstä poistaminen saattaa vaikuttaa sivuston toimivuuteen ja ominaisuuksiin.

12. Muilta sivuilta upotettu sisältö ja linkit

Sivuilla voi olla upotettua sisältöä ja linkkejä muille sivustoille. Upotetun sisällön tai linkin avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla.